Lặng im 60

đậu mòe! sáng mở blog ra xem có ai đọc bài like bài chưa, giật mình ko thấy đâu. hóa ra là set để 0h ngày 6/7 hiện bài, thế bất nào lại chọn tận sang mọe tháng 8 mới kinh hồn bạt vía @o@

Chương 60.

 

Sáng Chủ Nhật, Tôn Triết Dương trực tiếp hỏi mượn xe ông chủ, lái xe tới nghĩa trang.

Tiếp tục đọc